Bakst – Bakemagasin

Flere oppskrifter og tips har lenge vært et savn i “Baker og konditor”, og som et svar på denne etterspørselen ble BAKST lansert i mars 2014.

Magasinet inneholder resepter og gode råd fra erfarne bakere og konditorer, og er et fint suplement til magasinet Baker og Konditor.  Bladet kommer foreløpig ut to ganger i året, og på sikt ser vi for oss at BAKST vil ha fire nummer i året.

Se nettsiden til BAKST

Kontakt oss

Telefonnummer: +47 71 51 34 70

Vest Vind Reklamebyrå, Averøyveien 34, 6530 Averøy