Averøy Arbeiderparti – Valgprogram

For valget 2015 produserte vi et unikt valgprogram for Averøy Arbeiderparti. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på dette programmet, både før og etter valget. I programmet blir du for hver side kjent med Averøy Arbeiderpartis toppkandidater og deres kampsaker.

Kontakt oss

Telefonnummer: +47 71 51 34 70

Vest Vind Reklamebyrå, Averøyveien 34, 6530 Averøy