Nordmøre Næringsråd – Konferanse 2015

I år som i fjor har Vest Vind jobbet sammen med Nordmøre Næringsråd
I samarbeid med Nordmøre Næringsråd har vi laget en ide og produsert presentasjonsmateriell, mappe og program, samt ide til slogan MULIGHETSROMMET for Nordmørskonferansen 2015.

På mappen så har vi brukt unikt trykkbilde for hver deltaker med de respektive deltakeres navn på forsiden. Programmet løste vi ved å bruke transparet forside i kalkerpapir med dagens program, samt innsider med en presentasjon av de ulike aktørene på scenen i et spiralisert hefte. I år designet vi også navnelapper for arrangementet.

Det var igjen god respons å få fra oppdragsgiver og deltagere.

Kontakt oss

Telefonnummer: +47 71 51 34 70

Vest Vind Reklamebyrå, Averøyveien 34, 6530 Averøy