Riktig kommunikasjon for bedre omdømme!

Mange har gode budskap, men klarer ikke å kommunisere dem på en effektiv måte, til riktig målgruppe.

Vår tilnærming til B2B-markedsføring

Realistiske målsetninger
Hva ønsker bedriften din å kommunisere? Er alle i bedriften enige om det som skal kommuniseres? Gjennom en strukturert prosess hjelper vi din bedrift å definere de viktigste målene for virksomheten.
Segmentering av kundemassen
Segmentering av kundene er viktig del av arbeidet. Rett og slett for å forstå hvem din bedrift skal snakke til. I en god prosess prioriterer vi segmentene som skaper mest merverdi for virksomheten din, på kort og lang sikt.
Unike og kreative budskap
Sammen med deg som kunde finner vi unike budskap (USP / Unique Selling Proposition) for hver målgruppe vi har definert tidligere. Det hjelper oss å skape god kommunikasjon og effektive budskap som treffer dine kunder.
Budsjett og fremdriftsplan
Vi lager strategidokumenter som tilfredsstiller bedriftens målsetninger på kort og lang sikt. Vi opparbeider også fremdriftsplaner som tar hensyn til budsjettet og beskriver markedsaktivitetene.
b2b-markedsføring
undersøker-analytics
b2b-markedsføring

B2B-MARKETING I ENDRING

Dagens kunder i B2B-markedet er yngre og mer erfarne med nye teknologier. Det viser nye undersøkelser fra Google. Disse nye målgruppene utnytter de nye teknologiske verktøyene de har for å finne best mulig produkt på nett før de tar kontakt med salgsapparatet ditt.

Kort og brutalt: Er du ikke synlig digitalt, så eksisterer du ikke.

B2B-søk på mobil

VELG RIKTIG KANAL

Det er ikke sikkert kunden din finnes der du tror han eller hun er…

Ved bruk av ulike verktøy og analysemetoder kan vi finne ut hvor dine kunder befinner seg, og hva de søker på. Vi bruker avanserte teknikker for å analysere hva målgruppene dine søker på på søkemotorene. Denne informasjonen bruker vi til å utvikle en strategi som vil hjelpe deg å kommunisere med dem.

Noen viktige kanaler:

 • Egne nettsider
 • Innholdsmarkedsføring i fag- eller lokalpresse
 • Pressemeldinger
 • Nyhetsbrev
 • AdWords
 • Sosiale medier
 • Tradisjonell reklame

Vi undersøker for deg!

Det er dyrt å utvikle en nettside som ingen bruker. Derfor er det viktig å kjenne markedets behov for å unngå å kaste bort verdifulle ressurser.

Vi gjennomfører følgende type analyser:

 • Kvalitative undersøkelser
 • Kvantitative undersøkelser
 • Søkeordanalyser
 • Markedsanalyser
 • Innholdsanalyser

Ved bruk av samfunnsvitenskap og markedsanalyse kan vi finne ut hvilke behov finnes i markedet og hvordan du bør markedsføre din bedrift på nett.

Målet er å unngå at du bruker tid og ressurser på å utvikle produkter og tjenester som ikke gir merverdi til din virksomhet.

SNAKK MED EN RÅDGIVER I DAG!

Oddbjørn Roksvaag

+47 906 22 158

Thor Omenås, Pla-Mek AS

Ansatte hos Vest Vind Media hadde godt kunnskap om markedsføring og viste engasjement for prosjektet fra starten til slutten av prosjektet.

– Thor Omenås, Pla-Mek AS

Innhold som trigger

Vi finner ut hvem kunden din er, hvor han/hun befinner deg og hva som trigger ham/henne. Dermed kan vi fortelle din historie med relevant innhold som appellerer, samtidig som at det oppfyller dine målsetninger.

Vi produserer innhold i form av tekst, bilder og video. Vi har tverrfaglige journalister og innholdsprodusenter som vil sørge for kvalitet i hele prosessen.

ALLTID INNENFOR BUDSJETTET

Riktig kommunikasjon trenger ikke å være kostbart.

Med en oppdatert markedsplan, smarte bevisste valg og gode rutiner kan de aller fleste oppnå meget gode resultater med markedsføringen med relativt små ressurser.

Vi har spesialisert oss på B2B-markedsføring og kan hjelpe deg med hele prosessen, fra å sette opp gode målsetninger til å lage og publisere ditt innhold.

Folk

Oddbjørn Roksvaag

Rådgiver og redaktør

+47 906 22 158

Cicilie Ø. Bjørshol

Salgsansvarlig

+47 414 54 520